Υπηρεσίες

Νομικές και συμβολαιογραφικές υπηρεσίες για αγορά ακινήτου στην Ελλάδα

Η ελληνική αγορά ακινήτων είναι περίπλοκη και απρόβλεπτη. Επομένως, κάθε συναλλαγή σε αυτόν τον τομέα πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Η εξειδικευμένη νομική και συμβολαιογραφική ομάδα μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες νομικές και συμβολαιογραφικές διαδικασίες, μετατρέποντας την αγορά ακινήτου σας σε μια ανέμελη και ευχάριστη εμπειρία.


thumb

Διαδικαστικά θέματα και έγγραφα

 • Έκδοση ελληνικού φορολογικού αναγνωριστικού (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου - ΑΦΜ)
 • Άνοιγμα λογαριασμού σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα (ο πελάτης πρέπει να είναι παρών)
 • Επίσημη μετάφραση όλων των απαιτούμενων εγγράφων για την υποβολή αίτησης για άδεια διαμονής (Golden VISA)
 • Προετοιμασία και συγκρότηση φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα και υποβολή της αίτησης για άδεια διαμονής (Golden VISA)
 • Αντιπροσώπευση ως μόνιμος φορολογικός εκπρόσωπος του πελάτη και χειρισμός τυχόν ενεργειών που χρειάζονται
 • Δημιουργία και διαχείριση φακέλου με τα επίσημα έγγραφα αγοράς του ακινήτου
 • Συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και χειρισμός ολόκληρης της διαδικασίας ανανέωσης της άδειας παραμονής εγκαίρως (πριν από τη λήξη της πενταετίας)

thumb

Υπηρεσίες συμβολαίου

 • Χειρισμός της διαπραγμάτευσης όλων των όρων της συμφωνίας πριν από την ολοκλήρωση της σύμβασης
 • Ανάληψη ολόκληρης της διαδικασίας ελέγχων για την αποτίμηση του ακινήτου
 • Κατάρτιση πληρεξουσίων, συμβολαίων προπώλησης και πώλησης
 • Εκτέλεση, παρακολούθηση και εξασφάλιση της υπογραφής των συμβολαίων αγοράς
 • Διαχείριση όλων των πληρωμών φόρων στις ελληνικές αρχές για λογαριασμό του αγοραστή
 • Υποστήριξη για ασφαλή και σωστή μεταφορά χρημάτων
 • Καταχώρηση των τίτλων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο και τις άλλες σχετικές αρχές
 • Χειρισμός όλων των απαραίτητων συμβολαιογραφικών διαδικασιών έως ότου οι τίτλοι ιδιοκτησίας μεταβιβαστούν με επιτυχία στον νέο κάτοχο

Υπηρεσίες αποτίμησης ως προϋπόθεση για μια αποτελεσματική επένδυση σε ακίνητα

Οι στρατηγικές συμβουλευτικές μας υπηρεσίες και υπηρεσίες διευκόλυνσης χρηματοδότησης στοχεύουν στην προσφορά των πιο οικονομικών και ολοκληρωμένων επενδυτικών επιλογών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Εστιάζουμε στις ανάγκες σας και αξιοποιούμε τη δυναμική του δικτύου μας για να επαυξήσουμε την αξία της επένδυσής σας.

Η πολυετής εμπειρία μας στην ελληνική αγορά και η βαθιά τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, υπόσχονται απόλυτη συνέπεια, σχολαστική ανάλυση και πλήρη συμμόρφωση με τις επίσημες οδηγίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Έχοντας δουλέψει με ακίνητα όλων των τύπων και μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, εμπορικών, βιομηχανικών κτιρίων και ειδικών κατασκευών, το αποτέλεσμα της δουλειάς μας είναι αδιαμφισβήτητο, όπως αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα.

thumb

Εκτίμηση αξίας ακινήτου

 • Αποτιμήσεις για σκοπούς δανειοδότησης
 • Εκτιμήσεις για εμπορικά ακίνητα
 • Αποτιμήσεις χαρτοφυλακίων ακινήτων
 • Εκτίμηση για την απόκτηση / διάθεση ενός ακινήτου
 • Εκτιμήσεις για ανανέωση μισθώσεων
 • Αξιολογήσεις επενδύσεων και αναπτυξιακής δραστηριότητας

Στρατηγική συμβουλευτική και διευκολύνσεις χρηματοδότησης

Οι στρατηγικές συμβουλευτικές μας υπηρεσίες και υπηρεσίες διευκόλυνσης χρηματοδότησης στοχεύουν στην προσφορά των πιο οικονομικών και ολοκληρωμένων επενδυτικών επιλογών που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Εστιάζουμε στις ανάγκες σας και αξιοποιούμε τη δυναμική του δικτύου μας για να διασφαλίσουμε την αξία της επένδυσής σας. Οι στρατηγικοί μας σύμβουλοι εξασφαλίζουν ότι όλες οι αποφάσεις σας βασίζονται σε έγκυρα και ακριβή δεδομένα. Με την τεχνογνωσία που διαθέτουν και μέσω καινοτόμων εργαλείων, σας βοηθούν να ευθυγραμμίσετε τους στόχους σας με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες τάσεις του κτηματομεσιτικού τοπίου και να ξεπεράσετε τα όποια εμπόδια για την επίτευξη των επενδυτικών σας στόχων.

Η ομάδα οικονομικών εμπειρογνωμόνων μας σας παρέχει προσωποποιημένες λύσεις και ευέλικτες επιλογές δανειοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του ακινήτου, το ποσό του δανείου και την κατάσταση της επένδυσης. Αξίζει να γνωρίζετε τις δυνατότητές που έχετε.

Τεχνική υποστήριξη και μελέτες σκοπιμότητας

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας σας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικών μελετών για τα διαθέσιμα ακίνητα και σας καθοδηγεί καθ 'όλη τη διαδικασία της επένδυσής σας σε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, πριν λάβετε τυχόν κρίσιμες αποφάσεις.

Οι έμπειροι μηχανικοί μας πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες επιθεωρήσεις και ελέγχους, επικοινωνούν με τις αρχές πολεοδομικού σχεδιασμού, αναλαμβάνουν την απόκτηση αδειών κατασκευής ή ανακαίνισης και γενικά αναλαμβάνουν όλες τις τεχνικές διαδικασίες που θα βρίσκατε περίπλοκες ή αγχωτικές.